Subsidieregeling

Coöperatieve energieopwekking postcoderoos

De postcoderoos is een subsidieregeling voor lokale coöperatieve energie-initiatieven.
Deelnemers uit één postcoderoosgebied starten een energiecoöperatie en investeren gezamenlijk in duurzame energie, door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op een groot dak in het postcoderoosgebied.

De coöperatie kan voor de installatie een subsidieaanvraag indienen, en na beschikking verkrijgt de coöperatie een subsidie bedrag per geproduceerde kWh (Installatie x 900 vollasturen). Deze gelden kan zij op afspraak verdelen onder haar leden.

Vergoedingen

Klein Project

Aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting (max 3 x 80A)

14.6 cent per kWh

Groot Project

Aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (>3 x 80A)

12.1 cent per kWh

Subsidievoorwaarden

 • Aanvraag is enkel voor coöperaties
 • Een deelnemend lid van de coöperatie heeft een eigen financiële inleg in de installatie.
 • Per 5 kWp minimaal 1 deelnemend lid
 • Deelnemend lid is een natuurlijk persoon met een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80A)
 • Maximaal 1 deelnemend lid per adres
 • Alle deelnemende leden hebben een gelijke stem in de coöperatie, ongeacht financiële inleg
 • De productie-installatie is in bezit of financial lease van de coöperatie
 • Een overkoepelde coöperatie kan meerdere postcoderozen uitvoeren
 • Géén eisen met betrekking tot verdeling subsidie-inkomsten

Word nu lid van de coöperatie en bespaar samen met jouw buren honderden Euro’s per jaar!

Ik doe mee

Veelgestelde vragen

 • We kunnen een flink aantal huurders mee laten doen. Mocht u later willen mee doen is dat mogelijk als er weer ruimte is. Zo niet zult u op een wachtlijst geplaatst worden. Mis de boot dus niet, en meld u op tijd aan!

 • De subsidie wordt voor 15 jaar na start levering toegekend. Afhankelijk dus vanaf wanneer u lid wordt kunt u voor maximaal 15 jaar van de voordelen genieten. We gaan er vanuit dat na 15 jaar de woningcorporatie samen met ons weer nieuwe manieren bedenkt om u mee te nemen in de voordelen van duurzame energie.

 • Een energiecoöperatie is een verzameling van enthousiaste mensen die samen duurzame energie willen opwekken.

 • ZonSamen is een energiecoöperatie ontstaan uit de vraag van o.a. uw woningcorporatie. Hoe kunnen wij, ook huurders waar het dak niet geschikt is voor zonnepanelen toch mee laten genieten van de voordelen van zonnepanelen? Vanuit deze vraag hebben zij Stichting Wocozon als de grootste verduurzamer binnen de sociale huursector, en EnergieSamen de landelijke koepelorganisatie voor energiecoöperaties gevraagd ZonSamen op te richten en te besturen. Hierdoor heeft ZonSamen de grootste experts op het gebied van zonnepaneel installaties en energiecoöperaties.

 • Een postcoderoos is het postcode gebied waar de installatie geplaatst wordt met de aangrenzende postcode gebieden. Zo ontstaat er een soort bloem die door de volksmond bestempeld is als postcoderoos. Alleen bewoners die in het gebied wonen mogen lid worden van de coöperatie.